ROZPOCZYNAMY DZIAŁANIE

Przygotowując się do zabiegu, nie można zapomnieć o trzech podstawowych sprawach:

Zdobycie informacji

Porozmawiaj z lekarzem o rozpoznaniu, możliwościach lecze­nia i innych sprawach związanych z twoim stanem. Działanie i załatwianie rozpędzi twoje czarne myśli. Oto, jakie pytania należy zadać lekarzowi:

♦    Jakie zabiegi poleci w moim przypadku?

♦    Na czym te zabiegi będą polegały?

♦    Dlaczego w moim przypadku należy wykonać właśnie te za­biegi?

♦    Jakie są cele tych zabiegów?

♦    Jak często zabiegi te kończą się powodzeniem?

♦    Jakich skutków ubocznych mogę się spodziewać?

♦    Jak te skutki zmniejszyć lub leczyć?

♦    Jakie grożą mi komplikacje?

♦    Jak powinienem się przygotować, aby zredukować możli­wość wystąpienia komplikacji?

♦    Jakiego rodzaju zabiegi i opieka będzie konieczna po zakoń­czeniu leczenia?

♦    Jak ten zabieg wpłynie na mój tryb życia?

♦    Jaki jest koszt kuracji?

Im lepiej zostaniesz poinformowany, tym łatwiej będzie ci podejmować decyzje przed rozpoczęciem leczenia i w jego trak­cie, bez utrudniania jego toku. Rozmawiając z lekarzem, rób notatki. Poproś również małżonka, członka rodziny lub przyja­ciela, aby razem z tobą wysłuchał wyjaśnień lekarza. W ten sposób zyskasz większą pewność, że wszystko zrozumiałeś.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.