Fizjoterapia

Po zabiegu operacyjnym pacjentowi trudno powrócić do po­przedniej kondycji fizycznej. Fizjoterapeuta zaplanuje program codziennych spacerów, a potem biernych i czynnych ćwiczeń. Program taki pomoże odzyskać siły, wzmocni mięśnie, popra­wi ruchomość stawów i postawi chorego na nogi.

Pracownik socjalny

Osoby chore na raka i ich rodziny często czują się niepewne, są pełne obaw i bezradne. Pracownik socjalny pomoże uporać się z tymi stanami, skieruje do poradnictwa grupowego albo do grup samopomocy. Ułatwi ci to otrząśnięcie się ze stresu zwią­zanego z rozpoznaniem i leczeniem choroby. Pracownik socjal­ny może także pomagać w rozmowach z lekarzem i przy podej­mowaniu decyzji związanych z planem leczenia.

Wreszcie, kiedy pacjent znajdzie się w domu, zadaniem pra­cownika socjalnego będzie zapewnienie różnego typu pomocy, na przykład dochodzącej pielęgniarki, fizjoterapii w domu, za­opatrzenia w leki i środki opatrunkowe, transportu na wizyty lekarskie, a także umieszczenie w ośrodku stałej opieki.

Opieka duchowa

Często pacjenci z chorobą nowotworową odnajdują w wierze źródło siły i nadziei. Przekonałem się, że dla nich jest to wielka pomoc. Wiele prac badawczych wykazało, że wiara ułatwia zwalczenie choroby, przyspiesza rekonwalescencję i wzmacnia układ odpornościowy. Osoby duchowne wchodzące w skład zespołu leczącego mają bardzo ważne zadanie dostarczenia pa­cjentowi wsparcia duchowego. Pełna współczucia osoba du­chowna pomoże ci odnaleźć nowe wartości w życiu, sięgnie do twoich najgłębszych emocji i przekonań i będzie twoim prze­wodnikiem w sprawach śmierci i życia pozagrobowego. Jeżeli nie masz znajomego księdza, pastora lub rabina, spróbuj poroz­mawiać ze szpitalnym kapelanem, który albo udzieli ci pomo­cy sam, albo skontaktuje z tobą osobę duchowną zależnie od twojego wyznania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.