Porozum się ze swoją firmą ubezpieczeniową

Koszty badania klinicznego są pokrywane przez instytucje sponsorujące, organizacje rządowe lub firmy farmaceutyczne. Możliwe jest, że w toku leczenia wynikną inne koszty, których organizatorzy badania nie pokrywają, na przykład koszt nie­których testów lub leków przeciw nudnościom. Sprawdź z ko­ordynatorem badania oraz z firmą ubezpieczeniową, kto będzie te koszty pokrywał.

Udzielenie zgody

Lekarze i personel medyczny prowadzący badania wyjaśnią ci dokładnie cel, korzyści i ryzyko poddania się badaniu. Po tej rozmowie otrzymasz formularz do przeczytania i podpisania, oznaczający twoją zgodę na uczestniczenie w badaniu. Podpi­sanie tego dokumentu nie oznacza jednak, że musisz uczestni­czyć w badaniu aż do jego ukończenia. W każdej chwili możesz zrezygnować z jakiegokolwiek powodu.

Dowiaduj się

Zanim zgodzisz się na uczestniczenie w badaniu klinicznym, zapoznaj się z niektórymi jego aspektami, a w szczególności zapytaj:

♦    Jaki jest cel badania?

♦    Jakie są oczekiwane wyniki eksperymentu?

♦    Czy jestem dobrym kandydatem?

♦    W jakim stadium jest obecnie badanie?

♦    Jakie jest krótko- i długoterminowe ryzyko, efekty uboczne i korzyści z uczestniczenia?

♦    Jakich testów, zabiegów i hospitalizacji mogę się spodziewać, biorąc udział w badaniu?

♦    Czy zorientuję się, że leczenie skutkuje, i jakie będą tego ob­jawy?

Zgłoszenie się do uczestniczenia w badaniu klinicznym jest bardzo rozsądną decyzją, szczególnie jeżeli leczenie standar­dowe nie daje pożądanych wyników. Uczestniczenie w bada­niu nie tylko może pomóc tobie, ale także wielu chorym na raka jelita grubego w przyszłości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.