Doświadczenie

Ważne, by wybrać chirurga, który wykonuje dane zabiegi czę­sto, co gwarantuje, że ma w tej dziedzinie duże doświadczenie. Najprostszym sposobem jest zapytanie o to samego lekarza.

Rady przyjaciół i krewnych

Inną pomocą w wyborze lekarza mogą być rady znajomych, przyjaciół i krewnych, którzy przechodzili operację. Należy jed­nak podchodzić do tej sprawy z rozwagą i opierać się tylko na opinii kogoś, kto włożył sporo wysiłku w wybór lekarza.

Macierzysty szpital

Przejrzyj listę szpitali w twojej okolicy. Dobrzy lekarze są zwykle związani z dobrymi szpitalami, a dobre uniwersyteckie szpitale zatrudniają zwykle najlepszych lekarzy. Czasami takie szpitale mogą być zbyt odległe od twojego miejsca zamieszkania. W tym wypadku można spróbować pojechać do jednego z takich szpita­li na konsultację, ale zabiegowi poddać się w lokalnym szpitalu.

Pierwsze wrażenia

Już podczas pierwszego spotkania z twoim przyszłym chirur­giem lub onkologiem możesz poczynić sporo obserwacji i wy­robić sobie o nim opinię, która pomoże ci zdecydować, czy chcesz zostać jego pacjentem. Na przykład zwróć uwagę, czy lekarz żywo reaguje na twoje pytania, jest przyjacielski czy też czymś zaprzątnięty. Czy udziela przystępnych wyjaśnień i za­chęca do zadawania pytań. Czy wysłuchuje cię i traktuje uprzejmie. Czy interesuje się twoim stanem emocjonalnym. Należy pamiętać, że dobrzy lekarze nawiązują pewną więź z pa­cjentem i potrafią go uspokoić. Są zainteresowani leczeniem całej osoby, całego organizmu pacjenta, a nie tylko jego okręż­nicy lub odbytnicy. Jeżeli po pierwszym spotkaniu nie zauwa­żyłeś tych cech, lepiej zacznij poszukiwania od początku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.