Personel pielęgniarski

Pielęgniarki (albo pielęgniarze) to anioły medycyny odpowie­dzialne za wykonywanie zaleceń lekarza. W szpitalu dobra pie­lęgniarka jest dosłownie niezastąpiona. Pielęgniarki między innymi podają leki, obserwują i oceniają objawy, wykonują za­strzyki, zakładają i kontrolują wlewy (kroplówki i inne), zmie­niają lub pomagają w zmianie opatrunków i dbają o higienę osobistą pacjenta. Jeżeli pacjent czuje ból, pielęgniarki ocenia­ją jego natężenie i porozumiewają się z lekarzem, który może zalecić odpowiedni lek przeciwbólowy. Są również pielęgniar­ki wyspecjalizowane w opiece nad pacjentami chorymi na raka, choć ogólnie wyszkolone pielęgniarki również potrafią to ro­bić. W wypadku konieczności wytworzenia stałej lub tymcza­sowej przetoki skórno-jelitowej (kolostomii), specjalnie wyszko­lona pielęgniarka (terapeuta przetokowy) nauczy pacjenta, jak dbać o przetokę i utrzymywać ją w czystości.

Dietetyk

Zarówno podczas leczenia, jak i w okresie rekonwalescencji organizm będzie wymagać specjalnego odżywiania, aby sku­tecznie walczyć z chorobą i szybciej wyleczyć się z urazów związanych z zabiegiem i leczeniem. Dietetyk ułoży dietę za­wierającą dostateczną liczbę kalorii, składników odżywczych, witamin i soli mineralnych, a następnie pomoże pacjentowi i jego rodzinie zaplanować dietę po opuszczeniu szpitala. Jeżeli pacjent nie otrzymuje dostatecznej ilości substancji odżywczych w diecie, a okres rekonwalescencji przedłuża się, może zajść potrzeba dodatkowego odżywiania pozajelitowego, polegające­go na dostarczeniu odpowiednich składników odżywczych do­żylnie. Po pewnych zabiegach – operacjach, chemioterapii lub naświetlaniu – pacjent może odczuwać trudności w połykaniu, suchość w ustach, utratę apetytu, nudności, wymioty, zatrzy­mywanie płynów, biegunkę, zaparcie stolca. We wszystkich tych przypadkach interwencja dietetyka pomoże złagodzić te uboczne skutki zabiegów i leczenia i zapewni pacjentowi opty­malne odżywianie. W większości szpitali pracuje wykwalifiko­wana dietetyczka lub dietetyk.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.