Kwas foliowy a rak jelita grubego

Wykazano związek między niskim stężeniem kwasu foliowego we krwi a zwiększonym zagrożeniem rakiem jelita grubego i na odwrót – stwierdzono, że spożycie dużych ilości kwasu folio­wego (w środkach spożywczych i w dodatkach witaminowych) zmniejsza ryzyko. Jeden z najbardziej przekonujących dowo­dów na to działanie uzyskano w toku omawianego już poprzed­nio badania stanu zdrowia pielęgniarek. Stwierdzono, że u pie­lęgniarek, które zażywały tabletki multiwitaminowe przez co najmniej 15 lat, zagrożenie rakiem jelita grubego było mniejsze o 75% (w porównaniu z kobietami, które nie zażywały multiwitaminy). Zażywanie multiwitaminy przez 5 do 10 lat obniżyło stopień ryzyka o 20%. Inne badania wykazały, że kwas foliowy zażywany przez mężczyzn ma podobne działanie. Muszę w tym miejscu dodać, że kwas foliowy reguluje podziały komórek we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, chorobie znanej mię­dzy innymi z tego, że zwiększa zagrożenie rakiem jelita grubego.

Mechanizm ochronnego działania kwasu foliowego nie jest znany. Uczeni podejrzewają, że działa on przynajmniej w troja­ki sposób: zmniejsza prawdopodobieństwo mutacji genów, któ­re prowadzą do zrakowacenia, pomaga w naprawie genów uszkodzonych w procesie podziału komórek i chroni przed błę­dami przy kopiowaniu genów podczas podziału komórek. Prawdopodobnie każdy z tych mechanizmów może zatrzymać albo nawet odwrócić proces rakowacenia komórek.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.