Dziedziczna polipowatość gruczołowata

Ten zespół chorobowy powodowany jest mutacją genu APC (ang. adenomatous polyposis coli), który normalnie hamuje po­wstawanie nowotworów. W polipowatości już w wieku kilku­nastu lat w jelicie grubym powstają setki, a nawet tysiące nie­złośliwych polipów. Nieuchronnie każdy z nich może zezłośliwieć. Na szczęście polipowatość jest niezwykle rzadka. Jeżeli jedno z rodziców cierpi na polipowatość, połowa potomstwa odziedziczy gen APC (jest to tak zwany autosomalny gen domi­nujący). U mniej więcej połowy osób posiadających gen APC polipowatość wystąpi już w wieku lat kilkunastu, a u 95% roz­winie się najpóźniej w wieku 35 lat. U każdej osoby posiadają­cej gen APC rozwinie się rak w wieku lat 40. Zapobieganie po­lega na chirurgicznym usunięciu całej okrężnicy. Obecność nie­prawidłowych genów odpowiedzialnych za tę polipowatość, a także za rozwój dziedzicznego niepolipowatego raka jelita gru­bego można wykryć specjalnymi testami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.