Osoby pochodzące od Żydów aszkenazyjskich

Około 6% osób pochodzących od Żydów aszkenazyjskich (za­mieszkałych w Europie) jest nosicielami zmutowanego genu APC, który hamuje powstawanie raka. Obecność tej mutacji genu APC podwaja ryzyko wystąpienia raka jelita grubego w stosunku do reszty populacji. Posiadane tej odmiany genu APC nie prowadzi do dziedzicznej polipowatości, ale na dro­dze innego mechanizmu zwiększa stopień zagrożenia rakiem jelita grubego. Osoby, których przodkami byli Żydzi aszkenazyjscy, a u których w rodzinie były przypadki raka jelita grube­go, powinny porozumieć się z lekarzem, który może zlecić wcześniejsze niż zwykle badania przesiewowe.

Amerykanie pochodzenia afrykańskiego są bardziej zagrożeni

Osoby te powinny zwrócić specjalną uwagę na regularne ba­dania przesiewowe. Wykazano bowiem, że u Amerykanów afrykańskiego pochodzenia rak jelita grubego jest groźniejszy niż u osób pochodzenia europejskiego. Polipy u amerykańskich Murzynów mają tendencję do umiejscawiania się głębiej w okręż­nicy, w jej wstępującym ramieniu (po prawej stronie jamy brzusznej). Tej części nie ogląda się podczas wziernikowania esicy (sigmoidoskopii). Kolonoskopia obejmuje wziernikowa­nie całej okrężnicy, łącznie z jej prawym, wstępującym ramie­niem. Z tych powodów, badając osoby pochodzenia afrykań­skiego, zalecam, aby poddały się kolonoskopii.

Statystyki z lat 1992-1998 wykazały, że wśród czarnych Ame­rykanów liczba osób przeżywających 5 lat po rozpoznaniu raka jelita grubego jest o 10% niższa niż u białych. Być może powo­dem tego jest trudniejsze rozpoznanie raka ze względu na częst­szą lokalizację polipów w głębiej położonej, mniej dostępnej części okrężnicy. Zgodnie z tą hipotezą rak jelita grubego u czar­nych Amerykanów jest rozpoznawany później, w bardziej za­awansowanym stadium, co pogarsza rokowanie. Być może ist­nieją różnice w jakości opieki leczniczej dostępnej dla tych dwóch populacji. Niezależnie od przyczyny tych różnic usilnie namawiam czytelników pochodzenia afrykańskiego, aby wzię­li inicjatywę w swoje ręce i porozmawiali z lekarzem o profi­laktyce, badaniach przesiewowych, a zwłaszcza kolonoskopii. Pamiętajcie, jeżeli uda się zniszczyć nowotwór, zanim jeszcze się rozwinie, można mu skutecznie zapobiec.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.