OPERACJA RAKA OKRĘŻNICY

Istnieje wiele rodzajów operacji raka okrężnicy; wybór opty­malnego zależy od wielu czynników, między innymi od loka­lizacji guza i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Głównym ce­lem większości tych zabiegów jest – oczywiście – wyleczenie raka przez usunięcie guza. Jak już wyjaśniłem w rozdziale siódmym, wynik badania patologicznego guza i innych tka­nek usuniętych razem z nim mówi, czy rak się rozprzestrze­nił, a jeżeli tak, to jak bardzo. Te informacje będą przydatne przy planowaniu dodatkowych zabiegów, takich jak chemio­terapia i naświetlanie.

Przed każdą operacją na przewodzie pokarmowym zachodzi konieczność dokładnego oczyszczenia jelit. Opróżni to okrężnicę, ochroni przed zanieczyszczeniami resztkami kału i przed infekcją. Dwa dni przed operacją trzeba będzie przystąpić do oczyszczenia przewodu pokarmowego, używając preparatów przeczyszczających tego samego typu, jakich używaliśmy, przy­gotowując się do kolonoskopii (patrz rozdział trzeci). Być może zajdzie potrzeba zażycia antybiotyków, aby zabić potencjalnie szkodliwe bakterie jelitowe.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.