NOWE LEKI CHEMIOTERAPEUTYCZNE

Również w grupie chemioterapeutyków otrzymano szereg no­wych obiecujących związków.

Raltitrexed (Tomudex)

Jest to antymetabolit stosowany dożylnie. Jego skład chemicz­ny jest zbliżony do związku niezbędnego do podziału komórek. Jest wchłaniany przez komórki i zamiast je odżywiać, blokuje ich podział przez uszkodzenie DNA. Lek ten jest dopuszczony do leczenia w Europie, ale nie jest jeszcze dopuszczony w Sta­nach Zjednoczonych.

UFT (ftorafur i uracyl)

Połączenie tych dwóch związków uniemożliwia komórkom syntezę DNA i RNA i w ten sposób zatrzymuje podział komórek nowotworowych. Ftorafur jest antymetabolitem, który w orga­nizmie zmienia się w 5-fluorouracyl; uracyl to aminokwas (część składowa cząsteczki białka), który wzmacnia działanie 5-fluorouracylu. Te dwa związki w połączeniu ze sobą stosuje się w leczeniu nowotworów jelita grubego i wielu innych. Obec­nie leki te przechodzą badania kliniczne. UFT można stosować w postaci tabletek na godzinę przed posiłkiem lub po. Lek zo­stał dopuszczony do leczenia w Japonii, ale jeszcze nie został zaaprobowany w Stanach Zjednoczonych.

UFT (uracyl/ftorafur) z leukoworyną

Jeżeli ta kombinacja zostanie dopuszczona do leczenia, będzie to jeszcze jeden lek, który można stosować doustnie w zaawanso­wanych przypadkach raka jelita grubego. W badaniach klinicz­nych kombinacja ta zmniejszała rozmiary guza i przedłużała ży­cie równie skutecznie jak stosowany dożylnie 5-fluorouracyl z leukoworyną, ale wywoływała mniej skutków ubocznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.