SZCZEPIONKI PRZECIWRAKOWE

Szczepionki te aktywują układ odpornościowy, który zaczyna niszczyć komórki rakowe. Jeden rodzaj szczepionek przygotowuje się z własnych komórek nowotworowych pacjenta pobranych podczas operacji. Komórki te następnie wstrzykuje się pacjento­wi. Układ odpornościowy pacjenta rozpoznaje je jako obce (po­dobnie jak na przykład bakterie), wytwarza odporność, a następ­nie kieruje te reakcje odpornościowe przeciwko przedrakowym i rakowym komórkom w organizmie pacjenta. Do przygotowywa­nia drugiego rodzaju szczepionek używa się białek nowotworo­wych, wspólnych dla wszystkich komórek rakowych. Szczepion­ki następnie służą do uodpornienia pacjenta, w wyniku czego jego układ odpornościowy niszczy wszystkie komórki, które mają na swej powierzchni to nienormalne nowotworowe białko. Kilka ro­dzajów szczepionek jest obecnie w stadium badania.

RODZAJE LECZENIA NAŚWIETLANIEM

Na wstępie wyjaśnienie: radioterapia, czyli leczenie naświetla­niem (napromieniowywaniem), stosowana jest przeważnie w le­czeniu raka odbytnicy. W leczeniu raka okrężnicy radioterapii się nie stosuje. Promieniowanie niszczy komórki dwoma spo­sobami: zabija je bezpośrednio, a następnie uniemożliwia po­dział tych komórek, które przeżyły działanie promieni. Podczas napromieniowania pacjent musi leżeć bez ruchu na płaskim stole przez kilka lub kilkanaście minut. Podczas napromienio­wania radiolog będzie przebywał w sąsiednim pomieszczeniu, obserwując pacjenta na ekranie telewizyjnym. Warto zazna­czyć, że po napromieniowaniu sam pacjent nie jest źródłem promieni. Radiolog w porozumieniu z lekarzem ustala dawkę promieni i liczbę sesji w zależności od stadium i lokalizacji guza, ogólnego stanu zdrowia pacjenta i celu naświetlania.

Najczęściej stosowaną metodą jest naświetlanie zewnętrzną wiązką promieni. Krótkie wiązki promieniowania są sterowane przez komputer i kierowane w miejsce guza odbytnicy, gdzie bombardują i niszczą komórki nowotworowe. Naświetlanie ze­wnętrzną wiązką promieni stosowane jest przez 4 do 6 tygodni po operacji. Zwykle każdorazowy zabieg wymaga zwolnienia się z pracy mniej więcej na godzinę. Naświetlanie wykonuje się w szpitalu, przychodni lub ośrodku radiologicznym.

Inny rodzaj radioterapii to naświetlanie od wewnątrz jamy ciała (endokawitarne). Wykonuje się je za pomocą głowicy emi­tującej promienie rentgenowskie, połączonej z wziernikiem. Głowicę wprowadza się do odbytnicy przez odbyt i umieszcza w sąsiedztwie guza pod kontrolą wzroku. W ten sposób pro­mieniowanie jest kierowane bezpośrednio na guz nowotworo­wy. Ta stosunkowo nowa technika jest często używana jako pierwszy zabieg na guzie rakowym odbytnicy przed zabiegiem chirurgicznym.[1] Ta metoda nie jest raczej stosowana. Obecnie preferuje się naświetlanie przed- operacyjne (przyp. M. M.).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.