NAWRACAJĄCY RAK JELITA GRUBEGO

Nawrót raka jelita grubego może nastąpić po udanym leczeniu i okresie całkowicie wolnym od wykrywalnego raka. W nawro­tach zabieg chirurgiczny jest ważną opcją, jeżeli rak wystąpił w miejscu zespolenia końców jelita po pierwotnej operacji, a także jeżeli pojawiły się przerzuty do wątroby.

Możliwość zabiegu chirurgicznego zależy od typu nawrotu. Jeżeli nawrót wystąpił w miejscu dawnego zespolenia, ten od­cinek jelita zostanie wycięty i dokonane zostanie nowe zespo­lenie. Jeżeli rak rozprzestrzenił się na wyściełającą jamę brzusz­ną błonę zwaną otrzewną, to niektórzy lekarze zalecą operacyj­ne usunięcie jak największej części guza, a następnie infuzję leku chemioterapeutycznego wprost do jamy brzusznej (che­mioterapia dootrzewnowa). Chemioterapia dootrzewnowa to zabieg kontrowersyjny i na razie należy go traktować jako eks­perymentalny.

Ze względu na możliwość nawrotu, należy po usunięciu guza zachować szczególną czujność, obserwować swoje zdrowie, informować lekarza o wszystkich zauważonych objawach i sta­rannie przestrzegać zaplanowanego przez lekarza planu zabie­gów i badań kontrolnych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.