Archive for the ‘Postępowanie po rozpoznaniu’ Category

Postępowanie po rozpoznaniu

Jeżeli rozpoznano u ciebie raka jelita grubego, pierwsze dni i tygodnie poprzedzające rozpoczęcie leczenia będą dla ciebie okresem lęku i niepewności. Powinieneś jednak pokonać zde­nerwowanie, pogodzić się z rozpoznaniem, wyszukać odpo­wiedniego lekarza i ośrodek leczniczy, a także zaznajomić się z możliwościami leczenia. Pomoże ci to odzyskać kontrolę nad swoim życiem i skupić się na walce [...]