Archive for the ‘Kto choruje na raka jelita grubego i dlaczego?’ Category

CZY NALEŻYSZ DO GRUPY PODWYŻSZONEGO RYZYKA?

Zarówno w raku jelita grubego, jak i w innych poważnych cho­robach zidentyfikowanie indywidualnych czynników podwyż­szonego ryzyka może sygnalizować potrzebę wcześniejszych i być może częstszych badań przesiewowych, leczenia albo radykal­nych zmian w trybie życia. Innymi słowy, poznanie indywidual­nych czynników podwyższonego ryzyka może uratować ci życie. Możesz się czuć zdrowy, pełen energii i prowadzić odpowied­ni tryb życia. [...]

PRZEJŚCIE OD POLIPÓW DO RAKA

Sądzimy, że większość nowotworów okrężnicy lub odbytnicy rozpoczyna się jako niezłośliwe (lekarze używają również okre­ślenia „łagodny”) polipy. W Stanach Zjednoczonych termin „polip” stał się powszechnie znany, gdy w latach osiemdziesią­tych wykryto raka okrężnicy u prezydenta Ronalda Reagana. Wykrycie utajonej krwi w kale doprowadziło do wykrycia poli­pów, z których jeden okazał się złośliwy. Polipy są to [...]

GENY I RAK JELITA GRUBEGO

Najważniejsze geny czynne w procesie rozwoju raka jelita gru­bego to: ♦    APC i P53 – geny supresji wzrostu nowotworowego: Normal­nie geny te hamują proces podziału komórek i zatrzymują wzrost nowotworu przez kontrolę procesu szybkości podziału komórek. Utratę lub uszkodzenie takiego genu można porów­nać z awarią hamulców w samochodzie jadącym z pełną szyb­kością. Gdy gen supresji [...]

Kto choruje na raka jelita grubego i dlaczego?

Jaki jest początek raka jelita grubego? Pytanie to zadają mi pra­wie wszyscy moi pacjenci; jestem pewien, że również ciebie to ciekawi. Zastanówmy się, jak dochodzi do powstania tego no­wotworu i kto jest nim zagrożony. Ogólnie mówiąc, rak to niekontrolowany wzrost i podział komórek naszego organizmu. Zwykle nowe komórki powstają przez podział, a stare giną w [...]