Archive for the ‘Jedz odpowiednio, żyj prawidłowo’ Category

DIETA PRZYJAZNA DLA JELITA GRUBEGO

Przyjmując pacjentów w Centrum imienia Jaya Monahana, bar­dzo często słyszę pytanie: „Co mogę jeść, aby uniknąć raka jeli­ta grubego?”. Moja odpowiedź jest identyczna z tym, co piszę poniżej: stosuj dietę ubogą w tłuszcze (nie powinny one dostarczać organizmowi więcej niż 30% kalorii). Dieta powinna być bogata w owoce, wa­rzywa, potrawy z pełnego ziarna, fasolę i [...]

Jedz odpowiednio, żyj prawidłowo

Poza regularnie wykonywanymi badaniami przesiewowymi ist­nieje jeszcze drugi sposób zmniejszenia stopnia ryzyka raka jeli­ta grubego. Ten sposób to wprowadzenie niewielkich zmian w stylu życia, a mianowicie stosowanie właściwej diety, utrzy­mywanie sprawności fizycznej i unikanie szkodliwych substan­cji, takich jak alkohol i tytoń. Gdy w ciągu lat śledziłem postępy wiedzy lekarskiej i nabie­rałem doświadczenia w mojej własnej [...]