Archive for the ‘Gdy trzeba zastosować chemioterapię’ Category

Gdy trzeba zastosować chemioterapię

Pomimo skuteczności zabiegów chirurgicznych w leczeniu raka jelita grubego zdarzają się przypadki, w których lekarz musi zastosować środki chemiczne, aby zniszczyć komórki no­wotworowe, które nie zostały usunięte podczas zabiegu. Chemioterapia polega na dożylnym lub doustnym podawaniu środków chemicznych, które krążą w krwiobiegu i zabijają ko­mórki nowotworowe. Słowo „chemioterapia” napawa wiele osób lękiem: przypo­minają sobie widok [...]